Postens regler

Mindre enn 200 brev

Skal du sende færre enn 200 brev, frankerer du med frimerker eller frankeringsmaskin. Bring opererer med tre pristabeller for brev i denne kategorien. Det er tykkelsen på brevet som avgjør hvilken tabell som skal brukes. Tykkelse inntil 2 cm, inntil 7 cm og tykkere enn 7 cm. Felles for alle tabellene, er at brevet ikke kan være større enn 353x250 mm.
 

(Tips! Skriv ut på litt tykt papir og klipp ut ”slissene” beregnet for måling av brevtykkelse.)
 
Mer enn 200 brev
Skal du sende flere enn 200 brev, betaler du porto med faktura. Bring opererer med tre pristabeller for brev i denne kategorien, det er tykkelsen på brevet som avgjør hvilken tabell som skal brukes. Tykkelse inntil 5 mm, inntil 2cm og inntil 7 cm. 
Felles for alle tabellene, er at brevet ikke kan være større enn 353x250 mm.
 

(Tips! Skriv ut på litt tykt papir og klipp ut ”slissene” beregnet for måling av brevtykkelse.)

Brings konvoluttlinjaler
For å sikre rask sortering og levering av brevene, er det smart å forholde seg til Brings retningslinjer for maskinell sortering (se konvoluttlinjalen).
 
Dersom du skal sende maskintilpasset masseutsending (mer enn 200 brev), må du holde deg til disse reglene. Hvis ikke avkortes rabatten du oppnår ved masseutsending.
 
(PUM = Personlig Utlevering Mottakningsbevis)
 
Bong i andre land
Hurtiglenker