Våre verdier

 
  

Vi måler oss opp mot bransjens beste fremfor nærmeste konkurrent. Dette innebærer at vi setter oss ambisiøse mål og forsøker å forutse hva som må til for å lykkes i morgen. Vi er stolte av arbeidet vårt, og vi slår oss aldri til ro med at noe er "godt nok". Dette betyr at vi er forberedt, ansvarlige og åpne for nye ideer. Vi forstår at det er en forutsetning at vi holder det vi lover og overgår forventningene for å sikre at vi yter det absolutt beste.


 

 

Vi verdsetter, støtter og oppmuntrer til godt lagarbeid. Vi vet at vi kan prestere vårt ytterste gjennom samarbeid. Denne tankegangen gjelder hele organisasjonen, der beste praksis alltid gjelder på tvers av divisjoner og avdelinger. Det er viljen til å hjelpe hverandre med å bli bedre som gjør det å arbeide hos oss til mer enn en jobb.


 

  

Et godt arbeidsmiljø inspirerer til utvikling. Dette krever respekt og en kultur der mennesker føler seg komfortable med å snakke åpent og direkte med hverandre. Vi behandler hverandre med respekt, uansett stilling eller kompetanse. Vi vet at mennesker er unike og dermed forskjellige, og vi setter pris på disse personlige forskjellene.


 

  

Vi gjør vårt ytterste for å hjelpe og håndtere kundenes behov og forstå deres forretningsmål. Derfor oppfordrer vi til regelmessig kundekontakt på alle nivåer i vår organisasjon.

 

  

Forandring er det eneste uforanderlige hos oss. For å kunne levere løsningene på morgendagens utfordringer, bygger tankegangen vår på forandring. Forandring gir mulighet til utvikling, framskritt og vekst. For å opprettholde vår streben etter det aller beste og fokuset på kunden, ser vi enhver ny utvikling som en mulighet.

 


 
Bong i andre land
Hurtiglenker