A/S Tønsberg Papirposefabriks første lokaler. Tønsberg, 1898.
Bong i andre land
Hurtiglenker