Historie

1898

A/S Tønsberg Papirposefabrik konstitueres 7. mars. Fabrikken blir startet i beskjedne former i to sjøboder i Tønsberg. Inntektene kommer straks, og det besluttes at man også skal lage konvolutter. Firmaets navn endres følgelig til A/S Tønsbergs Papirindustri.

 

1905

30 konvoluttmaskiner og 6 posemaskiner i drift. Arbeidsstyrken er på 140, hovedsaklig kvinner. Bedriften beviser sin yteevne ved å produsere konvoluttene til folkeavstemningen hvor det norske folk skal avgjøre om det ønsker å fortsette sin forbindelse med Sverige. 600 000 brune avstemningskonvolutter produseres og leveres på to-tre dager i juli. På høsten gjentar firmaet kunststykket når folkeavstemningen om kongedømmet skal gjennomføres.

 

1914

Krigen fører til spontan etterspørsel etter både poser og konvolutter, og arbeidsstyrken økes til 160.

 

1920

Bedriften er like stor som alle svenske og danske konvoluttfabrikker tilsammen.


1986

Tønsberg Papirindustri blir kjøpt av Dreyer Aktieselskap.

1988

Tønsberg Papirindustri blir datterselskap av Bongs Fabriker AB. Bedriften flytter fra Tønsberg sentrum til nytt bygg på Vear, noen kilometer utenfor byen.
 

1996

Tønsberg Papirindustri bytter navn til Bongs Konvolutter.

 

1997

Bongkonsernet slår seg sammen med Ljungdahl for å bli en av de største og mest effektive konvoluttprodusentene i Norden.
 

1999

Bongs Konvolutter kjøper PDC Konvolutter.


2011

Bongs Konvolutter bytter navn til Bong Norge. Konsernet går sammen med Hamelin og styrker sin posisjon som ledende emballasje- og pakningsleverandør i Europa.

 

 

 

 

 

Bong i andre land
Hurtiglenker