Miljøpolitikk

Bong Norge AS skal bidra til en langsiktig miljømessig utvikling ved å produsere og tilby produkter som i løpet av sin livssyklus påvirker miljøet minst mulig. Vi skal følge gjeldende miljølover, forskrifter og reguleringer. Tillatelser og betingelser skal kun være et minimumsmål for vårt miljøarbeid.

 
Dette skal oppnås gjennom at vi:
 
-Forbedrer våre produksjonsmetoder, slik at våre miljøpåvirkende utslipp minimeres.
 
-Opprettholder standarden, slik at vi fyller kriteriene som gjør at vi kan Svanemerke alle våre produkter.
 
-Aktivt arbeider med å inkorporere kretsløpstankegang i vår drift.
 
-Øker miljøkunnskapen og -tenkingen hos våre ansatte, kunder og leverandører, med det å oppnå en langsiktig økologisk holdbar utvikling som mål.
 
-Tilstreber i så stor grad som mulig å anvende transportører som i sin virksomhet tar hensyn til miljøet.

 
Last ned våre sertifikater her.
 
 
 
Bong i andre land
Hurtiglenker