Kvalitetspolitikk

Bong Norge AS skal tilby konvolutter og innpakking på en måte som øker verdien og effektiviteten for kunder og brukere.

 

Dette skal vi oppnå gjennom:

 

-Kundefokus: Alle medarbeidere skal være bevisst kundens og øvrige interessenters krav, behov og forventninger til våre produkter og leveranser.

 

-Ansvar: Alle som jobber hos Bong Norge AS har ansvar for sin egen innsats for at kvaliteten opprettholdes mot kundens krav. Ledelsens ansvar er å gjøre ressurser tilgjengelig for dette arbeidet.

 

-Null feil: Vår visjon i kvalitetsarbeidet er null feil. Dette innebærer at vi alltid finner årsaken til feil som oppstår, slik at vi slipper å gjøre samme feil igjen.

 

Gjennom kompetanseutvikling, strategisk målstyring og stadige forbedringer på alle nivå skal vi ligge ett steg foran i vår virksomhetsutvikling.

 

 

Last ned våre sertifikater her.

Bong i andre land
Hurtiglenker