Ledergruppe

Mogens Hallager
Direktør Skandinavia


Mob: +45 615 52 068
E-post: mogens.hallager@bong.com

Trine Haukedal
Salgssjef / Plassansvarlig Tønsberg
Sales manager / Site manager Tønsberg

Tlf: +47 33 30 54 32
Mob: +47 950 64 466
E-post: trine.haukedal@bong.com

Leif Helge Haugum
Salgssjef Oslo

Tlf: +47 64 83 12 60
Mob: +47 90 86 86 00
E-post: leifhelge.haugum@bong.com

Jørgen Løvås
Økonomisjef

Tlf: +47 33 30 54 42
Mob: +47 480 62 881
E-post: jorgen.lovas@bong.com

 
 
 
Bong i andre land
Hurtiglenker